صدای الله‌قلی جهانگیری

بخشی از سخنرانی الله‌قلی جهانگیری، از رهبران جنبش دهقانان فارس و اصفهان در سال 1360، در اوج سرکوب مخالفین توسط جمهوری اسلامی که در میان مردم منطقه انجام گرفته است

همه‌ی عناوین خبری. گروه مورچه‌ها

اجرای ترانه‌ی «همه‌ی عناوین خبری» با ترانه‌یی از مسعود حسن‌زاده و صدای شکیب مصدق. منتشر شده در آلبوم «گزارش اقلیت»، کاری از گروه مورچه‌ها

این نغمه _ ساز پنهان

اجرای سرود با شعر «این نغمه _ ساز پنهان» از سعید سلطانپور
این اجرا در تابستان 1389، در زیرزمین‌های مقاومت انجام شده است

پوینده‌گان

اجرای سرود با شعر «پوینده‌گان» از سیاوش کسرایی
این اجرا در تابستان 1389، در زیرزمین‌های مقاومت انجام شده است