در بیست و پنجمین فلاخن آلن بدیو از یونانِ پس از توافق می‌نویسد. از نتایج توافق دولتِ سیریزا با اتحادیه‌ی اروپا. او از امیدی می‌نویسد که پس از رای منفی مردم یونان در رفراندوم شکل گرفت و از فرصت‌های گشوده‌ی بعد از رفراندوم که توسط دولت سیپراس بر باد رفت. در فلاخن بیست و پنجم بدیو از فلاکتی می‌نویسد که با هم‌دستی دولتِ سیریزا به مردم یونان تحمیل شده است. پیش از این در پیِ پاسخ منفیِ مردم یونان به شروط وام‌دهنده‌گان در جریان همه‌پرسیِ روز یکشنبه پنجم ماه ژوئیه‌ی ۲۰۱۵، یادداشتی از آلن بدیو در نشریه‌ی «لیبراسیون» به چاپ رسید که از امیدواریِ او به گشایش یک فصل سیاسی نوین حکایت داشت. ما در منجنیق این یادداشت را ترجمه و آماده‌ی انتشار کردیم اما با رسیدنِ خبر توافق میان دولت سیریزا و اتحادیه‌ی اروپا از انتشار آن منصرف شدیم چون برای ما موضوعیت سیاسی خودش را از دست داده بود. این یادداشت البته چند روز بعد، با ترجمه‌ی دیگری در سایت تز یازدهم منتشر شد (لینک به ترجمه‌ی فارسی یادداشت بدیو در تز یازدهم درون فلاخن موجود است) یادداشت حاضر که در تاریخ بیستم اوت و ساعاتی پیش از استعفای الکسیس سیپراس منتشر شد و بر تباهیِ این فرصت «بی‌نظیر» در اثر قصورِ نخست‌وزیر یونان و مشاورانش تأکید می‌کند، به نوعی انتقاد بدیو از موضع پیشین خودش نیز محسوب می‌شود.

فلاخن بیست و پنجم را اینجا بخوانید.

falakhan25