در فلاخن بیست و ششم «لورن بالهورن»، عضو حزب چپ آلمان توضیح می‌دهد که چرا نباید روی مرکل حساب کرد. همان آنجلا مرکلی که در چند هفته‌ی اخیر و در جریان رسیدن موج پناهجویان سوری به پشت مرزهای آلمان چنان موضعی گرفت که اشپیگل او را با مادر ترزا مقایسه کرد و سیل مچکران اروپایی و غیراروپایی از سخاوت صدراعظم راه افتاد. بالهورن اما نشان می‌دهد که «مادر آنجلا» چه نقشی در به وجود آمدن همین موج مهاجرت داشته است، مقامات دولتی آلمان چگونه به رشد راست افراطی در آلمان یاری رسانده‌اند و ابزار فرهنگی ایدئولوژیکی را ساخته‌اند که راست افراطی برای گسترش نفوذش از آن استفاده کرده است. در فلاخن بیست و ششم چیزهایی را خواهید خواند که برخی مهاجران و پناهندگان هم گفته‌اند، بیشتر و بهتر حتا گفته‌اند اما صدای آنها هرگز شنیده نمی‌شود چون «غُرغُروهای ناراضی»ای بوده‌اند که به جای تشکر، خیره‌سری می‌کنند. لورن بالهورن اما از میان «آلمانی‌ها» توضیح می‌دهد مرزهای گشوده‌ی آلمان سرانجام بسته خواهد شد، سرانجامی که همین امروز با استقرار پلیس بر مرزهای اتریش خیلی زودتر از تصورات موهوم فرا رسیده است اما آنهایی که ذوق‌زده تیتر زدند: «آلمان هشتصد هزار پناهنده را خواهد پذیرفت» و قیهه کشیدند، هرگز تیتر نخواهند زد: «آلمان مرزهایش را به روی پناهنده‌ها بست».

فلاخن بیست و ششم را اینجا بخوانید

falakhan26