در بیست و هفتمین فلاخن علی سلطانی و مینا خانی از آمارهایی می‌نویسند که وجود دارند اما کسی آنها را تیتر اصلی رسانه‌ها نمی‌کند. از آن تیتر هیجان‌زده‌ی «پذیرش هشتصد هزار پناهجو در آلمان» می‌نویسند و آشکار می‌کنند که چگونه رسانه‌های فارسی همه چیز را در مورد پناهندگی واروونه کرده‌اند. در بیست و هفتمین فلاخن از «بحران»‌های پناهجویی می‌خوانیم، از جنبش پناهجویان در سال‌های گذشته، از آوارگانی که آواره حساب نمی‌شوند، از تفکیک پناهجوی خوب و پناهجوی بد در ساحت نمادین، از استقبال‌های مردمی در آلمان و از فتح روزگار پناهجویان توسط خیریه‌ها، از سلفی‌هایی که با رنج پناهجویان گرفته می‌شود و از پشت پایی که دولت‌های اروپایی به پناهجویان می‌زنند اما رسانه‌ها تنها پشت پای زن خبرنگار مجارستانی را پخش می‌کنند. فلاخن بیست و هفتم با شما از روزگار پناهندگی به زبان اعداد حرف می‌زند.

فلاخن بیست و هفتم را اینجا بخوانید

falakhan27