گزارش تصویری ریشه‌های خیابانی از تظاهرات همبستگی با روژئاوا و فلسطین در برلین

kobanifelestin