سرود پرنیان شفق
به مناسبت چهلمین سال‌گرد قتل بیژن جزنی
بازخوانی و اجرا: رادیو ریزوم
شعر: سیاگزار برلیان
تنظیم: فواد کیکانلی
با هم‌خوانی رفقای رادیو ریزوم

این سرود پیش از این در برنامه‌ی یازدهم رادیو ریزوم استفاده شده است