در زوبین هجدهم سه داستان کوتاه را می‌خوانید از آریا فرهنگ. نویسنده در سه داستان «پس‌ماندهای یک آدمیزاد»، «رقص بر روی یخ» و «ماهیگیری در بعدازظهر» ما را به جهان داستانی خودش می‌برد، جهان انسان‌ها و حیوان‌های تنهامانده و طرد شده، جهان مطرودان.

زوبین هجدهم را در اینجا بخوانید

zoobin18