نشریه‌ی «اخبار زندانیان» در آخرین شماره‌ی خود گزارش کوتاهی از اعتصاب غذای رضا شهابی، کارگر مبارز زندانی در زندان رجایی‌شهر ایران منتشر کرد و خواهان همبستگی جامعه‌ی آلمان با این زندانی سیاسی شد. این نشریه هم‌چنین عکس پشت جلد خود را به تصویری از گرافیتیِ اخیر چهره‌ی رضا شهابی در برلین و شعار «همبستگی با کارگران زندانی در ایران» اختصاص داد.

نشریه‌ی «اخبار زندانیان» یک نشریه‌ی ماهانه است که با تمرکز بر اخبار زندانیان سیاسی در آلمان و در سرتاسر جهان از سوی یک جمع متشکل از مبارزان چپِ رادیکال منتشر و در سطح وسیعی میان نیروهای مبارز در آلمان پخش می‌شود.

نسخه‌ی کامل مجله را از این آدرس دریافت کنید

gi_409_web-page-001

gi_409_web-page-015

gi_409_web-page-028