در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ محسن عمادی، شاعر، مترجم و عضو مجموعه‌ی منجنیق، در برلین در مورد شعر، مبارزه و تبعید سخنرانی کرد، برخی شعرهای خودش و برخی شعرهایی را که ترجمه کرده بود برای حضار خواند و از شاعران اسپانیایی‌زبان و جهان شعری آنها صحبت کرد. محسن عمادی که از چند سال پیش در مکزیک زندگی می‌کند از تجربه‌ی مشترکی گفت که میان او به عنوان یک شاعر تبعیدی و شاعران تبعیدی آمریکای لاتین و اسپانیا وجود داشته است، شاعرانی که از سرکوب دیکتاتوری‌های حاکم بر سرزمین‌شان گریخته‌اند. این مراسم به میزبانی ریشه‌های خیابانی، کارگروه محلی مجموعه‌ی منجنیق در برلین سازماندهی شده بود.
بخش اول:

بخش ذوم:

همین ویدئو در یوتوب:

بخش اول:

بخش دوم: