تصنیف: عارف قزوینی

اجرا: حسین رنگچی

«از خون جوانان وطن لاله دمیده»، تصنیفی است برای آن روزهایی که عارف قزوینی با درهم شکستن هیولای استبداد با دو چشم خویش دید که خون‌های ریخته شده بر خاک گل داده‌اند، او دیده بود که «انقلاب، جشن توده‌هاست». حالا اجرای دوباره‌ی این تصنیف و خون‌هایی که همین لحظه بر خاک می‌ریزند، تا لاله‌ها، لاله‌هایی که سرانجام خواهد دمید، به ناگزیر.