در نود و دومین فلاخن مجموعه‌مطالبی را در مورد خیزش اخیر مردم در ایران می‌خوانید. این مطالب لزومن با هم موافق نیستند و از زاویه‌های گوناگونی به جنبه‌های مختلفی از خیزش اخیر پرداخته‌اند. با این همه فلاخن نود و دوم چیزی است از جانب ما نه تنها برای همبستگی با خیزش دی‌ماه، بلکه چیزی برای اندیشیدن و عمل کردن، چیزی برای مشترک شدن با دیگران. ما هم‌چنان از دریافت و انتشار مطالبی در مورد این خیزش استقبال می‌کنیم و می‌دانیم کارهای بسیاری برای انجام داریم. در فلاخن نود و دوم این مطالب منتشر شده است: «اموال عمومی چیست و چه کسی آن را تخریب می‌کند؟/ اردلان باستانی»، «جنبش سیب‌زمینی‌خورها/ صمد محمدی»، «سیمای جنبش در تله‌سور/ شراره شاهد»، «چرا خیزش کافی نیست؟/ هژیر پلاسچی»، «حضور و غیاب مردم و ما/ امید شمس»، «آهنگ گسترش عصیان/ نرگس نسیمی، آرش دوست‌حسین»، «انقلاب زندگی است/ مرضیه دهقان»، «رویکردی انتقادی به تفسیرهای انقیادساز/ مسعود کیانی قلعه‌سردی» و «شبحی بر فراز ایران در گشت و گذار است/ مهران جنگلی‌مقدم». در این فلاخن از روزهایی که گذشت، از آنچه که همین امروز می‌گذرد و از روزهایی که می‌آید خواهید خواند.

فلاخن نود و دوم را اینجا بخوانید

falakhan92