در نود و ششمین فلاخن حمید مافی از دست‌های پشتِ پرده‌یی می‌نویسد که موجب خیزش دی‌ماه شدند و این سوال را مطرح می‌کند که آیا خیزش دی‌ماه بعد از سرکوب خشن به پایان رسیده است؟ در این روزها و روزهای پیش از سوی اصلاح‌طلبان، اعتدالیون و ارتش سایبریِ حامی آنها در مورد منشا «مشکوک» خیزش دی‌ماه بسیار شنیده‌ییم. آنها تمام تلاششان را کردند و می‌کنند که به ما ثابت کنند کسانی پشتِ پرده علیه دولت اعتدال توطئه کرده بودند. در این فلاخن مافی از مجموعه‌سیاست‌های دولت در عرصه‌ی اقتصاد، رفاه و خدمات اجتماعی می‌نویسد تا روشن شود به راستی چه کسانی با گسترش نظام‌مند فقر و بیکاری و گرانی چنان استخوان‌های فرودستان را خرد کردند که به جان و خیابان آمدند در دی‌ماه ۹۶. در فلاخن نود و ششم از تصویر کارگران مبارز روی تخت‌بند تازیانه و پاهای در زنجیر رمزگشایی می‌شود تا بدانیم چرا این تصویرها را دیده‌ییم و سپس در امتداد آن از جزء به جزء آنچه که دولت اعتدال از ابتدای روی کار آمدن انجام داده است مطلع می‌شویم. اطلاعی که البته اخبار آن موجود بوده اما اینک با کنار هم قرار گرفتن آنها سیمای دهشتناک وضع موجودِ مستقر پیش چشم‌های ما آشکار می‌شود، وضعیتی که نه تنها دگرگون نشده است بلکه حالا روی اجساد کشته‌گان خیزش دی‌ماه مانند هیولا تنوره می‌کشد و پیش می‌رود.

فلاخن شماره‌ی نود و ششم را اینجا بخوانید

falakhan96