در فلاخن صد و یکم ترجمه‌ی گفت‌وگویی را خواهید خواند با عزیز چلیک، نویسنده و پژوهشگر مسائل کار و سندیکالیسم در ترکیه که به تازگی پژوهشی به نام «واقعیت طبقه‌ی کارگر ترکیه: نتایج پژوهش میدانی در رابطه با وضعیت زندگی و کار، ادراک و مواضع کارگران» را از سوی «دیسک» (کنفدراسیون سندیکاهای کارگری انقلابی) انجام داده است. چلیک در این مصاحبه در مورد مبارزات طبقه‌ی کارگر در ترکیه‌ی تحت استیلای شرایط اضطراری، فلاکت فرودستان و خودسوزی‌های زنجیره‌ای آنان در مقابل مراکز دولتی حرف زده است و نیز از دلایل پشتیبانی بخشی از کارگران ترکیه از سیاست‌های اردوغان و حزب عدالت و توسعه. در صد و یکمین فلاخن سیمایی از طبقه‌ی کارگر در ترکیه ترسیم شده که مبنای آن کاری پژوهشی و میدانی است. مترجم ترجمه‌ی این مصاحبه را به رضا شهابی، ربابه رضایی و تمام مبارزان و زحمت‌کشان طبقه‌ی کارگر ایران تقدیم کرده است.

فلاخن صد و یکم را اینجا بخوانید

falakhan101