در صد و چهارمین فلاخن گزارشی را خواهید خواند از کودتا در دانشگاه‌های ترکیه، کودتایی که نه از سخنرانی اردوغان در روزهای اخیر بلکه از اخراج اساتید دانشگاهی شروع شد که بیانیه‌ی علیه کشتار در مناطق کردنشین ترکیه را امضا کرده بودند. مهرداد امامی در این گزارش سیر تاریخی کودتا علیه دانشگاه‌های ترکیه را که با اخراج و بازداشت اساتید و دانشجویان همراه است، شرح می‌دهد. او نشان می‌دهد چرا دولت اردوغان علیه دانشگاه‌های ترکیه اعلام جنگ کرده است و چرا دانشکده‌ی علوم سیاسی و حقوق دانشگاه آنکارا معروف به «مکتب ملکیه»، «دانشگاه فنی خاورمیانه» در آنکارا و دانشگاه «بوغازی‌چی» در استانبول، اهداف اصلی اقدامات کودتایی دولت اردوغان به شمار می‌روند. در صد و چهارمین فلاخن هم‌چنین از وضعیت دانشگاه‌های ترکیه بعد از تهاجم‌های پلیسی و بازداشت‌ها و اخراج‌ها مطلع خواهید شد و نیز مواردی از حمله‌ی پلیس به خانه‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی. در فلاخن صد و چهارم خواهید خواند که چگونه دولت نولیبرال عدالت و توسعه آنگاه که بنا به سرکوب جامعه باشد، در یکی از نخستین اقدامات سراغ دانشجویان مبارز دانشگاه‌ها می‌رود و از فعالیت‌های صنفی جرم‌انگاری می‌کند؛ با شباهتی بیش و کم به دولت نولیبرال تدبیر و امید و «بازداشت‌های پیشگیرانه»اش.

فلاخن شماره‌ی صد و چهارم را اینجا بخوانید

falakhan104