در صد و هشتمین فلاخن گزارشی می‌خوانید از ایوب محمدی، کارگر کارخانه‌ی لاستیک بارز در دهگلان در مورد وضعیت کارگران این کارخانه. کارخانه‌ی لاستیک بارز در شمار کارخانه‌هایی است که بخش‌هایی از آن هنوز خصوصی نشده و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی مالکیت بخش عمده‌ای از سهام آن را دارد، شرکتی که اکبر ترکان مشاور عالی رییس‌جمهور، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و از طراحان سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی عضو هیات‌مدیره‌ی آن است. در هنگام خواندن گزارش هرگز این را فراموش نکنید. در فلاخن صد و هشتم در این مورد می‌خوانید که چگونه یک شرکت دولتی در راستای آنچه کاهش «تصدی‌گری» دولت خوانده می‌شود حتا در کارخانه‌های دولتی بخش مهمی از امور را به شرکت‌های خصوصی واگذار کرده است و این شرکت‌های پیمانکار تحت حمایت دولت چه می‌کنند. در صد و هشتمین فلاخن از وضعیت کارگرانی می‌خوانیم که لاستیک بارز را تولید می‌کنند تا چرخ اتوموبیل‌ها بچرخد، در معرض آسیب‌های بسیار قرار می‌گیرند اما چرخ زندگی‌هایشان نمی‌چرخد.

فلاخن شماره‌ی صد و هشتم را اینجا بخوانید

falakhan108