در فلاخن صد و پانزدهم گزارش کوتاهی را خواهید خواند از مبارزات معلمان در ایالت‌های مختلف ایالات متحده‌ی آمریکا در سال گذشته، مبارزاتی که با پایان سال تحصیلی ناتمام باقی مانده و اکنون با آغاز سال تحصیلی از نو آغاز خواهد شد. این مبارزات علیه ثبات حقوق‌ها در سال‌های متمادی، افزایش تعرفه‌های بیمه که توسط معلمان پرداخت می‌شود و هم‌چنین برای افزایش حقوق کارگران خدماتی مدارس بوده است. در این مبارزات هم‌چنین مسئله‌ی کاهش کمک‌های دولتی به مدارس عمومی و کمبود بودجه‌ی این مدارس به شکل وسیعی مطرح شده است، سیاستی که تا همین امروز هم آموزش رایگان، مفید و با کیفیت را از دسترس فرزندان خانواده‌های فرودست و کم‌درآمد خارج کرده است. در این گزارش کوتاه خواهیم خواند که چگونه سندیکاهای فرمایشی تلاش کرده‌اند اعتصاب را پایان دهند و معلمان اعتصابی برای جلب حمایت مردمی به چه ابتکار عمل‌ها و خلاقیت‌هایی دست زده‌اند. زحمتکشان و طبقه‌ی کارگر حق دارند و باید، فراتر از مرزهایشان، از مبارزات همدیگر بیاموزند، همدیگر را پیدا کنند و با هم متحد شوند. این گزارش کوچک‌تر از آن است که بخواهد «تقدیم» کسی شود اما کیست که نداند حرف زدن از مبارزات معلمان، به ویژه زمانی که مدافع منافع تمامی فرودستان باشند، بی‌واسطه نام #محمد_حبیبی و تمام معلمان مبارز را به یادمان می‌آورد.

فلاخن صد و پانزدهم را اینجا بخوانید

falakhan115