در صد و بیستمین فلاخن حمید مافی از وضعیت پرستاران در ایران می‌نویسد، از تاثیرات خصوصی‌سازی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زندگی پرستاران، از کمبود پرستاران به نسبت بیماران در ایران، از کاهش طول عمر پرستاران به دلیل فشار و سختی کار و دستمزدهای پایینی که پرداخت هم نمی‌شود. در این فلاخن می‌خوانیم که وضعیت امروز پرستاران محصول تصمیمات قانون‌گذاران و برنامه‌نویسانی در دولت محمد خاتمی است که پروژه‌ی خصوصی‌سازی بهداشت و درمان را کلید زدند و این سیاست‌ها در دولت حسن روحانی با شدت بیشتر و ابعاد تازه‌تری اجرا شده است. در فلاخن صد و بیستم از این می‌خوانید که چگونه آموزش پرستاری و صدور پروانه‌ی حرفه‌یی برای پرستاران به شرکت‌های خصوصی‌ای واگذار شده است که وزیر بهداشت و دیگر مقامات این وزارتخانه در هیات‌مدیره‌ی آن حضور دارند و با جان پرستاران مشغول تجارتند. در این فلاخن هم‌چنین از اجرای طرحی شبیه به طرح کارورزی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی می‌خوانید که از یک‌سو دانشجویان پرستاری را به بیگارورزی می‌کشاند و از سوی دیگر موقعیت شغلی پرستاران را به مخاطره می‌افکند. در این فلاخن از مرگ زودرس پرستاران خواهید خواند و از موج خروج پرستاران از ایران، از جهنمی که پرستاران در آن زندگی می‌کنند.

فلاخن صد و بیستم را اینجا بخوانید

falakhan120