انفجار درد

موسیقی و اجرا: حسین رنگچی

شعر: الیاس قنواتی لاری

 

بیش از چهل روز از اعدام زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین‌پناهی گذشته است، آنها که رفتند تا «راه» بماند. مرده‌گانمان اما روزی بازخواهند گشت، به همین خیابان‌ها. «انفجار درد» قطعه‌ای است به یاد آنان و برای همه، برای هر کسی که می‌داند باید چیزی تغییر کند، باید چیزی را از بنیان تغییر دهیم.

 

زانیارِ دل‌نوازم

لقمانِ پاک‌بازم

رامینِ سرفرازم

من جانِ مرده بودم

یک خشمِ خورده بودم

از یاد برده بودم

این مرده‌های بیدار

بیدارهای بر دار

فریاد وا زِ بیداد

 

در مرگ خواب دیدم

بس اضطراب دیدم

تن را کباب دیدم

در سیخ تیز صنعت

بر شعله‌های دولت

در لقمه‌های قیمت

فریاد وا زِ بیداد

 

زانیارِ دل‌نوازم

لقمانِ پاک‌بازم

رامینِ سرفرازم

بر دار جان گرفتم

آواز نان گرفتم

من سازمان گرفتم

با ساز کوکِ ملت

فریاد وا زِ بیداد

 

در روزگار سردم

من انفجار دردم

توفان ریزگردم

من رعد و تندبادم

چون ظلمِ فقر گادم

این طفل خشم‌زادم

فریاد وا زِ بیداد

فریاد وا زِ بیداد

فریاد وا زِ بیداد