در فلاخن ششم پویا نودهی چشم‌ها را از خاورمیانه‌ی داعش‌زده به اروپا برمی‌گرداند. به آنچه که اروپا با خاورمیانه می‌کند و نه تنها در خودِ خاورمیانه. در فلاخن ششم از مرزهایی می‌خوانیم که بسته می‌شوند، از مهاجرینی که مطرود می‌مانند و از تناقضی که میان سیاست‌های مهاجرتی اروپا با ژست‌های تهی حقوق بشری دولتمردانش وجود دارد. سپس هژیر پلاسچی از غربی‌هایی می‌نویسد که به داعش پیوسته‌اند و از جنگی که نه در خاورمیانه بلکه از سال‌ها پیش در غرب آغاز شده است. از رپری که خبرنگار آمریکایی را در برابر دوربین سر برید و از پلیس شریعت در ووپرتال آلمان. منجنیق در فلاخن ششم جنگ داعش را از خاورمیانه به غرب می‌آورد.
فلاخن ششم را اینجا بخوانید

falakhan.06