موسیقی و اجرا: حسین رنگچی

شعر: الیاس قنواتی لاری

 

ما بَردگانِ زخمیِ مُفت‌خورانِ فَربه‌ایم

دَر خانه کارخانه‌ها خمیده زیرِ ضربه‌ایم

 

کنون چنین صدای ما توان گرفته است

ببین که اتحادِ ما جهان گرفته است

 

ای دستِ اتحادِ توده‌های خون‌جگر

شورای کارگران هفت‌تپه، نیشکر

شیرینی صدایِ نی از نایِ کارگر

شکرشکن شوند همه شورآوران شرق

از شیره‌ی شهامتت در خشمِ رعد و برق

 

کنون چنین صدای ما توان گرفته است

ببین که اتحادِ ما جهان گرفته است

 

بازوی ظلمِ چپیده در نامِ تیزِ نظم

مزدورِ رسمیِ انسان‌کُشِ حاضر به رزم

قصدت از حبس و زد و بند اگر اختگی و خاموشی‌ست

پیشِ ما کارگران دان رقم سود و زیان این همه نیست