در چند روز گذشته گزارش‌های تصویری مختلفی از ابتکارهای متعددی منتشر شد که مبارزان جنبش زنان در ایران برای گرامی‌داشت روز جهانی زنان، به کار بسته‌اند. ابتکارهایی نه چنان که نظم مسلط می‌خواهد برای «تبریک» و «جشن»، بلکه ابتکارهایی  در وفاداری به سنت مبارزاتی هشت مارس. مبارزان جنبش زنان که امکان حضور خیابانی یکپارچه و متحد را به دلیل حجم عظیم سرکوب از دست داده‌اند، بر اساس تصویرهای منتشرشده در روزهای قبل و بعد از هشت مارس، به شکل پراکنده خیابان‌های شهر را از آنِ خودشان کردند. تجمعی غیرمتمرکز از مبارزانی که روی دیوارها طرح زدند، بین مردم تراکت پخش کردند، پوسترهایی را به دیوارها چسباندند، نمایشگاه خیابانی برگزار کردند، بین مردم جزوه پخش کردند و تا آنجا که توانستند با مردم در مورد هشت مارس و مبارزات زنان در گذشته و امروز صحبت کردند. گزارش تصویری‌ای که آن را می‌بینید یکی دیگر از این ابتکارهاست. در متنی که به همراه این گزارش به دست ما رسیده، نوشته شده است:

«در روزهای ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ اسفند به مناسبت هشت مارس "روزِ جهانیِ زن" کتابچه‌هایی با موضوعات "هشت مارس" و "تاریخِ مبارزاتِ خیابانیِ زنان در ایران" توزیع، و بنرهایی در اعتراض به حجاب اجباری در ایستگاه‌های اتوبوس خیابانِ کارگر نصب شد. همچنین پوسترهایی از زنانِ مبارز در خیابان‌ها با شعار "استبداد استبداد است، به هر شکلش محکوم است" و "نان کار آزادی، پوششِ اختیاری" و تراکت‌هایی با نوشته‌ی "خانه خیابان کارخانه، انقلابِ زنانه" نصب و توزیع شد. محتوای تصاویر توزیع‌شده نشان می‌دهد که هشت مارس امسال برای طرحِ مطالبات از کارهای متفاوتی استفاده شد و کارها ترکیبی از متن‌های دست‌نویس‌شده و مجموعه‌تصاویر آرشیوی مبارزاتِ زنان از ۱۳۵۷ تاکنون بود. و فایل‌های اصلی کارها در اختیار همگان قرار گرفت که هر کسی امکان انتشار و توزیع آن را داشته باشد. مطالباتی نظیر "نان کار آزادی" و پیوندِ آن با جنبش‌های دیگر و خیزشِ دی ماه ۱۳۹۶ و پوششِ اختیاری و پیوند آن با دخترانِ انقلاب، و تغییر جایگاه زنان در اقتصاد و جامعه مطرح شده و جنبشی شدنِ مسائل زنان مدنظر بوده است؛ با همبستگی می‌شود "دست در دستِ هم" حق خود را پس گرفت و رهایی زنان رقم بخورد. زیرا جهانِ دیگری ممکن است. "روزی دستانِ ما پرچم مبارزه را به دستانِ دیگر فرودستان می‌رسانند."»

دفترچه‌ای که توسط این گروه در خیابان‌ها پخش شده است را در اینجا بخوانید

photo_۲۰۱۹-۰۳-۰۸_۱۷-۲۰-۵۳

photo_۲۰۱۹-۰۳-۰۸_۱۷-۲۱-۰۰

photo_۲۰۱۹-۰۳-۰۸_۱۷-۲۰-۴۱

photo_۲۰۱۹-۰۳-۰۸_۱۷-۲۱-۰۳

photo_۲۰۱۹-۰۳-۰۸_۱۷-۲۱-۰۴

photo_۲۰۱۹-۰۳-۱۲_۲۳-۳۳-۱۲

photo_۲۰۱۹-۰۳-۱۲_۲۳-۳۳-۰۷

photo_۲۰۱۹-۰۳-۱۲_۲۳-۳۳-۰۵

photo_۲۰۱۹-۰۳-۰۸_۱۷-۲۰-۵۶

photo_۲۰۱۹-۰۳-۱۲_۲۳-۳۳-۰۳

photo_۲۰۱۹-۰۳-۱۲_۲۳-۰۶-۱۳

photo_۲۰۱۹-۰۳-۱۲_۲۳-۰۶-۰۹

photo_۲۰۱۹-۰۳-۱۲_۲۳-۰۶-۱۰

photo_۲۰۱۹-۰۳-۱۲_۲۳-۰۶-۱۲ photo_۲۰۱۹-۰۳-۱۲_۲۳-۳۳-۱۰

photo_۲۰۱۹-۰۳-۱۲_۲۳-۳۳-۰۸

photo_۲۰۱۹-۰۳-۰۷_۱۶-۵۳-۴۲

photo_۲۰۱۹-۰۳-۰۷_۱۶-۵۳-۴۲ (2)

photo_۲۰۱۹-۰۳-۰۷_۱۶-۲۱-۰۲

photo_۲۰۱۹-۰۳-۰۷_۱۶-۲۱-۰۰

photo_۲۰۱۹-۰۳-۰۷_۱۶-۲۰-۵۸

photo_۲۰۱۹-۰۳-۰۷_۱۶-۲۰-۵۶

photo_۲۰۱۹-۰۳-۰۷_۱۶-۲۰-۵۳

photo_۲۰۱۹-۰۳-۰۷_۱۶-۱۲-۴۵

photo_۲۰۱۹-۰۳-۰۷_۱۶-۱۲-۳۱