خبر لابد جایی برای تکرار ندارد که به تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی هجوم برده‌اند، ده‌ها نفر را بازداشت کرده‌اند و بسیاری را به ضرب باتوم و مشت و سیلی نواخته‌اند. بدن‌های کبود و فهرست بلند زندانی هدیه‌ی نظم مستقر حاکم به کارگران، بازنشسته‌گان، معلمان و دانشجویان معترض است. با این همه آنها نه می‌توانند همه را زندانی کنند و نه توانسته‌اند کابوس و وحشت را مستولی گردانند. جمع «آفتابکاران» در دو روز پیاپی، زیر نگاه خیره‌ی پلیس سیاسی، روز جهانی کارگر را چنان که باید به یادها آورده است. روز اول پلاکاردی بلند را با شعار «دانشجو، کارگر، معلم متحد شوید» از پل هوایی عابر پیاده در مقابل در اصلی مصلا و ورودی نمایشگاه کتاب آویخته‌اند و در روز دوم، درست زمانی که بازداشت‌شده‌گان تجمع روز جهانی کارگر در بند بوده‌اند، پوستری با شعار «زنده‌باد شوراهای خلق» را در معابر عمومی چسبانده‌اند. «آفتابکاران» با دست‌هایشان «آفتاب» را روی پل‌ها و دیوارها و تابلوها کاشته‌اند تا سر بزند که سر می‌زند سرانجام.

photo_۲۰۱۹-۰۵-۰۱_۰۸-۵۸-۵۸

photo_۲۰۱۹-۰۵-۰۱_۰۸-۵۸-۵۵

photo_۲۰۱۹-۰۵-۰۱_۰۸-۵۸-۵۴

photo_۲۰۱۹-۰۵-۰۱_۰۸-۵۹-۱۹

photo_۲۰۱۹-۰۵-۰۱_۰۸-۵۹-۰۰

photo_۲۰۱۹-۰۵-۰۱_۰۸-۵۹-۰۴

photo_۲۰۱۹-۰۴-۲۸_۰۵-۵۵-۰۴

photo_۲۰۱۹-۰۵-۰۲_۰۷-۰۴-۱۶

photo_۲۰۱۹-۰۵-۰۲_۰۷-۰۴-۲۰

photo_۲۰۱۹-۰۵-۰۲_۰۷-۰۴-۱۸

photo_۲۰۱۹-۰۵-۰۲_۰۷-۰۴-۲۴

photo_۲۰۱۹-۰۵-۰۲_۰۷-۰۴-۲۲

photo_۲۰۱۹-۰۵-۰۲_۰۷-۰۴-۲۶