در تیر ماه ۱۳۵۸ و در آستانه‌ی برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، در حالی که تمامی نگاه‌ها به صحنه‌ی انتخابات خیره بود، سیمای حقیقی انقلاب ۵۷ گاه و بی‌گاه در لابه‌لای صفحات نشریات به چشم می‌آمد. هرچند این سیمای حقیقی، این قدرت سیاسی روییده از درون انقلاب، هرگز به فهمی استراتژیک تبدیل نشد. یکی از پروژه‌های آرشیوهای قدغن در بخش جورچین جستن و یافتن این قطعات گم‌شده است، قطعاتی که هرچند وجود داشته‌اند اما هرگز در جای خودشان قرار نگرفته‌اند. آرشیوهای قدغن می‌خواهد این قطعات را به مرور پیدا کند و به جای خودشان بازگرداند، به آنجایی که سیمای راستین انقلاب با دیدن پیوستار آنها درخشان شود. گزارش نشریه‌ی کار، ارگان سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران از کارگران و اعضای شورای کارخانه‌ی کبریت‌سازی توکلی تبریز تنها یکی از این قطعات است، قطعاتی که با کنار هم قرار دادن آنها تصویر گذشته‌ی رستگارنشده‌یی پدیدار خواهد شد که بیش از هر چیزی به امروز و آینده مربوط می‌شود.

جورچین چهارم را اینجا بخوانید

jurchin4