از خاک‌های سرخ
از خاک خاوران روییده‌ایم ما*
پوستر از گروه آفتابکاران

*شعری از محمد خلیلی

IMG_0232