ترانه‌ای برای این روزها

موسیقی و اجرا: هانی نیرو

شعر: پویان مقدسی

ویدئو: ماهی فیلم

طراح نمایه: رضا زواری

آبان ادامه دارد در سوگی که بر ما تحمیل کرده‌اند و نیز در مقاومتی که روزهای آبان را بدون آن نمی‌توان به یاد آورد. آبان در امتداد دی‌ماه بزرگ ۹۶ روزهای اتمام قطعی و بی‌کم‌وکاست آن «امید» جعلیِ دولت‌فرموده بود و روزهای روییدن امیدی حقیقی به روزهای آینده، به آنچه که آبان نشان داد ممکن است. درست همین است که به‌رغم تمامی ترفندها و تلاشی که به کار می‌بندند تا آبان را فراموش کنیم، آبان ادامه دارد و ادامه خواهد داشت. خیابان‌های آبان، خیابان‌های خونین آبان خط سرخ رهایی است.

لینک ویدئو در یوتوب: