کارگردان: شراره شاهد

با بازی علی نظریان

فیلم کوتاه «زندگی اقتصادی» روایتی مختصر اما تکان‌دهنده است از انسان معاصر در سرمایه‌داری متاخر. زندگی‌ای ملال‌آور، سرشار از تکرار و ازخودبیگانگی. شراره شاهد در این فیلم سرنوشت محتوم طبقه‌ی کارگر تحت استیلای سرمایه را به تصویر می‌کشد. انقیاد ناگزیر بدن‌ها و زندگی‌ها در چرخه‌ی تولید. تصویری که تنها با کمی دقت هر کارگری خودش را در آن خواهد دید، تنها کافی است کمی به این تصویرها و سپس به آیینه نگاه کند.

لینک ویدئو در یوتوب: