دو متن از دو جمع

در فلاخن صد و هفتاد و سوم دو متن را خواهیم خواند در مورد سازمان‌یابی انقلابی و مسائل و مشکلات پیشِ روی آن. در این متون دو جمع متفاوت، جمع «سرخط» و «هسته‌ی سرخ علی مسیو»، تلاش کرده‌اند با سوالاتی روبه‌رو شوند که در برابر مسئله‌ی مبرم سازمان‌یابی انقلابی قرار دارد و پاسخ‌هایی انضمامی برای این سوالات بیابند یا دست‌کم پیشنهاد کنند. در مقدمه‌ی مجموعه‌ی منجنیق بر انتشار این متون می‌خوانیم: «در فلاخن شماره‌ی ۱۶۲ متنی از کمیته‌ی جواد نظری فتح‌آبادی را منتشر کردیم با عنوان: "چگونه سازمان بیابیم؟ ایده‌هایی برای سازمان‌یابی انقلابی" هرچند از آن زمان تاکنون متن جدیدی از این "کمیته" به دست ما نرسیده است، که بنا به تنگناها و ضرورت‌ها و دشواری‌های مبارزه در داخل کشور طبیعی به نظر می‌رسد، اما چندی پیش دو متن پیاپی، هر دو در کانال سرخط منتشر شد که به نوعی می‌شد آنها را در تداوم متن کمیته‌ی جواد نظری فتح‌آبادی خواند و این اتصالِ محتوایی از سوی رفقای "سرخط" نیز مورد تاکید و تائید قرار گرفته بود. در متن کمیته‌ی جواد نظری فتح‌آبادی پیشنهاد "سازمان‌یابی انقلابی به میانجی سازماندهی سیاسی گفتار و سازماندهی امکانات در جهت مبارزه‌ی انقلابی و نقش شعار سلبی اصلاح‌طلب، اصولگرا/ دیگه تمومه ماجرا و شعار ایجابی اداره‌ی شورایی در این سازمان‌یابی" مطرح شده بود. از آنجا که در این مدت متون دیگری به دست ما رسیده است که به مرور و با صلاحدید رفقای تدوین‌کننده‌ی این متون منتشر خواهد شد و در برخی از آنها به متون منتشرشده در کانال سرخط نیز اشاره شده است، و نیز ناظر بر این‌که ما مجموعه‌ی منجنیق را نه ملکی انحصاری بلکه بخشی از امکانات جنبش کمونیستی و گرایشی در آن می‌دانیم که برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و آلترناتیو شورایی مبارزه می‌کند، تصمیم گرفتیم ابتدا این متن‌ها را در منجنیق منتشر کنیم و سپس به انتشار متن‌های دیگر بپردازیم.» موضوع سازمان‌یابی انقلابی مسئله‌یی است که البته بخش اعظم آن پاسخ‌هایش را در عرصه‌ی عمل باید بیابد اما این به معنای نفی ضرورت دامن زدن به مباحثات مکتوب در این زمینه نیست.

آلترناتیو ما شوراست

فلاخن صد و هفتاد و سوم را اینجا بخوانید

falakhan173