از مجموعه‌داستان نی‌زار جراحی

زوبین سی و ششم داستان دیگری است از مجموعه‌داستان «نی‌زار جراحی». داستان در جنوب می‌گذرد، در صحنه‌ی قیام. «فرصت لغزان انقلاب» داستان تردید است، داستان طبقه‌ی مرددی که سوژه‌های قیام را نمی‌شناسد، تا مرفق آلوده‌ی نظم طبقاتی مستقر و گفتار حاکم است، ناراضی است اما حدود نارضایتی او آنقدر نیست که با پابرهنه‌ها و گرسنگان همراه شود. «فرصت لغزان انقلاب» داستان کسانی است که هنوز چیزی برای از دست دادن دارند در مواجهه با قیام آنهایی که هیچ چیز برای از دست دادن ندارند غیر از زنجیرهایشان، همان‌ها که کسی آنها را نمی‌شناخت، مطرودان، جذامی‌ها، حذف‌شده‌ها. داستان ماهشهر در روزهای قیام، در روزهای آتش.

زوبین سی و ششم را در اینجا بخوانید

zoobin36