دوره‌ی نخست از سلسله‌جلسات «پروژه‌کتور» به بررسی نئولیبرالیسم، مفاهیم آن و تبعات عینی و مادی نئولیبرالیسم، به خصوص در ایران، خواهد پرداخت. دومین سخنران از سری اول سخنرانان این جلسات الهام هومین‌فر، جامعه‌شناس و استادیار دانشگاه نورث‌وسترن است که تاکنون در حوزه‌های گوناگونی به ویژه در حوزه‌ی محیط‌زیست و نیز جامعه‌شناسی فاجعه مطالعه، پژوهش و تدریس کرده است. آنچه که هومین‌فر در مقالات فارسی و انگلیسی و نیز در گفت‌وگوها و سخنرانی‌های خودش در مورد محیط زیست در ایران، تبعات اجرای سیاست نئولیبرالی در طبیعت ایران و هم‌چنین در نقد نظریات غالب در گفتار محیط زیستی موجود در ایران بیان کرده به ویژه از آن رو دارای اهمیت است که بدون تجهیز به نظریاتی که به شکل بنیادین با روندهای جاری تهاجم نئولیبرالی به طبیعت در تضاد باشد امکان تغییر وضعیت وجود ندارد. اتکا به نظریاتی که پیشاپیش در برابر منطق این تهاجم نئولیبرالی تسلیم شده‌اند و تنها راه‌های کم‌هزینه‌تری برای روند تخریب و استثمار طبیعت پیشنهاد می‌کنند، به معنای خلع سلاح جنبش‌های محیط زیستی در برابر سیاست‌های حاکم بر محیط زیست در ایران است و الهام هومین‌فر از معدود کسانی است که، به خصوص در سال‌های اخیر، تلاش فراوانی برای ترویج و تولید گفتاری کرده است که راه نجات محیط زیست ایران را از مسیر شکل‌گیری مقاومت‌های مردمی، از پایین و اتکا به جوامع خودگردان محلی می‌جوید. در عین‌حال بنا به دلایل گوناگون و قابل بررسی، مسئله‌ی محیط زیست، هنوز در ایران از سوی نیروهای چپ و کمونیست مورد توجه کافی قرار نگرفته است. این در شرایطی است که اولین و اصلی‌ترین کسانی که زیست آنها از سیاست‌های نئولیبرالی حاکم بر محیط زیست ایران متاثر می‌شود فرودستان و مردم به‌حاشیه‌رانده‌شده‌اند و تخریب محیط زیست و استثمار طبیعت یکی از بنیادین‌ترین سیاست‌هایی است که زندگی آنان را نابود کرده است. به این جهت یکی از دلایل اصلی قیام‌ها و خیزش‌های سال‌های اخیر در ایران، قیام‌ها و خیزش‌هایی که فرودستان سوژه‌های آن بودند، تهاجم نئولیبرالی به طبیعت بوده است، آنچه که الهام هومین‌فر آن را «تراژدی کالایی شدن طبیعت» می‌نامد.

پروژه‌کتور؛ پروژه‌ی همکاری‌ای است میان «تریبون کارگری»، «منجنیق» و «واکاوی سوسیالیستی» برای برگزاری جلسات سخنرانی، سمینارها و کنفرانس‌هایی در جهت بازنگری، بازسازی و بازنمایی پرسش‌واره‌هایی که در برابر جنبش سوسیالیستی و علی‌العموم جنبش‌های سیاسی و اجتماعی قرار دارد.

لینک سخنرانی الهام هومین‌فر در یوتوب:


لینک بخش گفت‌وگوی جمعی در یوتوب:


اگر شنیدن نسخه‌ی صوتی سخنرانی را ترجیح می‌دهید می‌توانید فایل صوتی سخنرانی الهام هومین‌فر و بخش گفت‌وگوی جمعی را در کانال تلگرام منجنیق دریافت کنید.