دوره‌ی نخست از سلسله‌جلسات «پروژه‌کتور» به بررسی نئولیبرالیسم، مفاهیم آن و تبعات عینی و مادی نئولیبرالیسم، به خصوص در ایران، خواهد پرداخت. سومین سخنران از سری اول سخنرانان این جلسات حامد سعیدی، دانش‌آموخته‌ی اقتصاد سیاسی از دانشگاه آمستردام است که تاکنون در حوزه‌های گوناگون، به ویژه در حوزه‌ی اقتصاد سیاسی و نقد اقتصاد سیاسی مطالب گوناگونی از او منتشر شده است، از جمله پژوهش مفصلی با عنوان «اقتصاد سیاسی حضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران» که یکی از کامل‌ترین پژوهش‌ها در این زمینه بوده است. حامد سعیدی در این سخنرانی به ویژگی‌های خاص ساختارهای کلان سرمایه‌داری نئولیبرالی در ایران و تفاوت آن با شکل نموداری نئولیبرالیسم در کشورهای «پیشرفته»ی سرمایه‌داری می‌پردازد و در عین‌حال بر سرشت مشترک و نقاط وصل ساختار جهانی سرمایه و نئولیبرالیسم، به عنوان سیاست حاکم بر سرمایه‌داری متاخر تاکید می‌کند. در این سخنرانی هم به این پرسش پاسخ داده می‌شود که آیا با توجه به ویژگی‌های خاص جمهوری اسلامی در حوزه‌ی اقتصاد سیاسی هم‌چنان می‌توان از نئولیبرالیسم در ایران سخن گفت و نیز به این نکته پرداخته می‌شود که چرا مبارزه علیه نئولیبرالیسم، لاجرم و ضرورتن مبارزه‌ای ضدسرمایه‌داری است و باید باشد.

پروژه‌کتور؛ پروژه‌ی همکاری‌ای است میان «تریبون کارگری»، «منجنیق» و «واکاوی سوسیالیستی» برای برگزاری جلسات سخنرانی، سمینارها و کنفرانس‌هایی در جهت بازنگری، بازسازی و بازنمایی پرسش‌واره‌هایی که در برابر جنبش سوسیالیستی و علی‌العموم جنبش‌های سیاسی و اجتماعی قرار دارد.

لینک سخنرانی حامد سعیدی در یوتوب:


لینک بخش گفت‌وگوی جمعی در یوتوب:


اگر شنیدن نسخه‌ی صوتی سخنرانی را ترجیح می‌دهید می‌توانید فایل صوتی سخنرانی حامد سعیدی و بخش گفت‌وگوی جمعی را در کانال تلگرام منجنیق دریافت کنید