در فلاخن شانزدهم حمید مافی از قراردادهای اقتصادی‌ای می‌نویسد که دولت حسن روحانی با سپاه پاسداران بسته است و میلیاردها تومانی که از زمان روی کار آمدن دولت اعتدال به قرارگاه‌های سپاه پرداخت شده است. مافی از مصالحه‌ی بوروکرات‌های دولت یازدهم با نظامی‌های سبزپوش سپاهی می‌نویسد که در وعده‌های دولتی‌ها بنا بود دستشان از شریان اقتصادی کشور کوتاه شود اما در پرتو «آشتی ملی» حتا به پروژه‌های شهرستان‌ها هم چنگ انداخته‌اند. از آغوشی که بوروکرات‌ها و نظامی‌ها به روی هم گشوده‌اند.
فلاخن شانزدهم را اینجا بخوانید

falakhan16