در حالی که جمهوری سرکوب هر روز و هر دقیقه در حال ربودن و شکنجه است، در روزهایی که تلاش می‌کنند سکوت و استیصال را دوباره بر خیابان و مبارزه حاکم کنند، در هیاهوی بوق‌چی‌ها و مصادره‌کنندگانِ عجول، در پس‌کوچه‌ها و خیابان‌ها دست‌ها یکدیگر را می‌یابند و به هم افزوده می‌شوند. رفقای «هسته ستاره» در وفاداری به آرمان هزار در هزار شهدای بیش از یک قرن مبارزه برای آزادی و برابری، در وفاداری به این همه جانِ سرفراز، به این همه ستاره که بر خاک نیفتادند، درخشیدند و جاودانه شدند تا به دقیقه‌های این پیکار شهادت دهند، آمده‌اند تا نوید امید بدهند، نوید روزهای در راه، نوید آینده. که سنگرها خالی نیست.

IMG_20230123_123210_144

IMG_20230123_123212_326