میزگردی با حضور:

کمیته انقلابی گیلان

کمیته جواد نظری فتح‌آبادی

کمیته جوانان انقلابی سرخ مهاباد

گروه ژیان

مبارزان خیابان

منجنیق

هسته جوانان انقلابی زاهدان

 

در فلاخن دویست و چهلم متن نشست دوم میزگرد کمیته‌های انقلابی را می‌خوانیم، میزگردی حول «چشم‌اندازهای مبارزاتی و امکاناتی که در مقابل مبارزان به طور عام و کمیته‌ها به طور خاص قرار دارد». در این میزگرد نیز همانند دفعه‌ی گذشته شش کمیته‌ی انقلابی حضور یافتند تا در مورد مسائل گوناگون با هم به بحث و تبادل نظر بپردازند. برخی از این کمیته‌ها در سال‌های اخیر شکل گرفته بودند و برخی در جریان قیام ژینا شکل کنونی خود را یافته‌اند. در دعوت از کمیته‌ها برای شرکت در این میزگرد تلاش شده است دعوت به نحوی باشد که ترکیب جنسیتی و تعلق ملی متفاوت، علاوه بر گرایش یا گرایشات سیاسی موجود در کمیته‌ها، در گشوده شدن بحث از چشم‌اندازها و مناظر گوناگون در نظر گرفته شود. اگر تشکیل یا اعلام وجود کمیته‌های انقلابی قدم کیفی و مهم مبارزه‌ی انقلابی در جریان قیام ژینا و در تداوم خیزش‌ها و قیام‌های سال‌های گذشته بوده، اینک نه تنها حفظ کمیته‌ها بلکه هم‌چنین تداوم و گسترش مبارزه‌ی آنان مسئله‌ی مهم و بااهمیتی است که بخشن در این میزگرد نیز به آن پرداخته می‌شود. فلاخن دویست و چهلم صدایی است از گام‌های کوچک در راه انقلاب.

تاریخ برگزاری نشست: خرداد ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: تیر ۱۴۰۲ | نسخه‌ی ورد

فلاخن دویست و چهلم را اینجا بخوانید

falakhan240