در زوبین سی و نهم نمایشنامه‌ای را می‌خوانیم از داریو فو، نمایشنامه‌نویس، بازیگر و کارگردان تئاتر کمونیست ایتالیایی با نام «حُسنی که یه دزد می‌تونه داشته باشه» که یکی از اولین نمایشنامه‌های نوشته‌شده توسط اوست. مضمون و محتوای اصلی و مشترک نمایشنامه‌ها و سایر آثار داریو فو افشای ساز و کار سرمایه‌داری و جزئیات برسازنده‌ی آن است: فساد، مافیا، نژادپرستی، دستگاه مذهبی کاتولیک، جنگ، پلیس و طبقه‌ی اشراف و سرمایه‌داران. بسیاری از نمایشنامه‌های او به این قصد نوشته شده‌اند که در کنار اجرای صحنه‌ای امکان اجرا در معابر و فضاهای عمومی و به ویژه کارخانه‌ها را داشته باشند، کاری که داریو فو تا پایان زندگی، خود به انجام آن مشغول بود. «حُسنی که یه دزد می‌تونه داشته باشه» یکی از اولین آثار فو در افشای طبقه‌ی اشراف است، آنها که با تزویر سیمای حقیقی خود را می‌پوشانند و بنیان وضعیت حاکم را مستحکم می‌کنند.

زوبین سی و نهم را در اینجا بخوانید

zoobin39