در دویست و چهل و یکمین فلاخن متنی را می‌خوانید که از سوی «کمیته همبستگی و مقاومت نفت» برای انتشار به دست ما رسیده است، متنی خطاب به فعالین درون صنعت نفت و هم‌چنین فعالین صنفی خارج از صنعت نفت برای توضیحاتی ضروری در مورد ساختار استثمار و بهره‌کشی در صنعت نفت که باید سنگ بنای هرگونه پیوند مبارزاتی و مبارزه‌ی صنفی و طبقاتی باشد. در این متن با وضعیت پروژه‌های صنعت نفت قبل و بعد از تحریم‌های سال نود و هفت آشنا می‌شویم، از ساختار شکست هزینه‌ی پروژه می‌خوانیم، از این‌که کارگران پروژه‌ای در کدام بخش از صنعت نفت مشغول کارند و از این‌که در کنار کارگران پیمانکاری کدام بخش‌های دیگر از کارگران پروژه‌های نفتی تحت استثمار قرار دارند. کارگران مبارز عضو «کمیته همبستگی و مقاومت نفت» با توضیح ساختار کار و استثمار و بهره‌کشی ملازم با آن در صنعت نفت مواد اولیه‌ای را فراهم کرده‌اند تا تحلیل‌گران مبارزه‌ی طبقاتی به روشنی بدانند از چه چیزی سخن می‌گویند. برای خواندن مطالب بیشتر در مورد تلاش‌های در جریان برای سازماندهی در میان کارگران نفت و اطلاع از نظرات این جمع‌ها، از جمله نظرات «کمیته همبستگی و مقاومت نفت»، می‌توانید به کانال تلگرام «ماده ۱۰، چه باید کرد؟» مراجعه کنید.

مرداد ۱۴۰۲ | نسخه‌ی ورد

فلاخن دویست و چهل و یکم را اینجا بخوانید

falakhan241