مبارزان هسته‌ی اخگران-کمیته‌ی غیبی نسوان در روزهای گذشته پوسترهایی را که طراحی کرده بودند در برخی مناطق تهران پخش کرده‌اند.
در شرایطی که با نزدیک شدن به سالگرد آغاز «قیام ژینا» از سویی تمام دستگاه سرکوب حکومتی مشغول بازداشت و احضار و تهدید و اخراج، تفتیش و بازرسی و بازجویی است و از سوی دیگر، مطابق ادوار پیشین، اتحاد شوم رسانه‌های جریان اصلی و بودجه‌بگیرهای مقیم فرنگ و «رهبر-توریست»های پارلمان‌گردِ آویزان از تمام دولت‌ها، مشغول تبلیغ اینند که درست در روز سالگرد و در چند دقیقه جمهوری اسلامی دود خواهد شد و به هوا خواهد رفت، آن نیرویی که برای مبارزه منتظر تقویم و ساعت نمی‌ماند هرگز خیابان را ترک نکرده است که به آن بازگردد.
آنها در تمام ماه‌ها و روزهای گذشته در خیابان بوده‌اند؛ به شیوه‌های گوناگون و به طرق مختلف، که مبارزه‌ی انقلابی جلوه‌های گوناگونی دارد و از مسیرهای پیچیده و خلاقانه مسیر سازمان یافتن و تدارک و تجهیز را می‌سازد و می‌گشاید و این معنای حقیقی «خیابان»ی است که مبارزان انقلابی در آن می‌مانند.

2

3

1

4

5

6