در دویست و چهل و سومین فلاخن ارزیابی‌ای را می‌خوانیم از دریچه‌ی مبارزه و مقاومت در مورد قیام و دوران پیشِ رو از جانب رفقای «هسته‌ی اِدنا»، که خود را بخشی از مردمی می‌دانند که در میدان تخاصمات طبقاتی، جنسیتی و ملی تمامی این ستم‌ها را با درجاتی متفاوت تجربه می‌کنند. در این متن به اهمیت مبارزات و خیزش‌های پیش از قیام ژینا، از جمله مبارزات صنفی معلمان و بازنشستگان و دیگر بخش‌های طبقه‌ی کارگر و نیز قیام گرسنگان اشاره شده و به چشم‌اندازی که پیشاروی قیام ژینا و مبارزات امروز می‌گشاید و نیز دشمنانی که درون حکومت و بیرون از آن در مقابل این چشم‌انداز صف کشیده‌اند، نوعی از آرایش قوای طبقاتی بورژوازی ایران علیه طبقه‌ی کارگر. در فلاخن دویست و چهل و سوم با چشم‌انداز یک مبارزه‌ی طبقاتی به تجربه‌ی تحریم برخی شرکت‌ها در دوران قیام ژینا پرداخته شده است، تناقضاتی که در این تحریم‌ها موجود بود یا بعدن پدیدار شد، از نقاط ضعفی که به منافع بخش غیرحاکم سرمایه‌داری در ایران گره خورده است و چنان صورت‌بندی می‌شود که هرگز در جریان آن تقدس بازار و منطق سرمایه و آزادی مصرف آسیب نبینند، از جهت‌گیری مشترک حکومت اسلامی و اپوزیسیون راست در جعل و تحریف تمامی کثرت‌ها و تضادهای جامعه به یک عامل کاذب اما در عین‌حال «وحدت‌بخش»، از تبلیغ حق نخریدن کالا و امتناع از نبرد با حقوق مالکیت برای دفاع از منطق دولت-سرمایه. در دویست و چهل و سومین فلاخن از روش‌های جایگزین تحریم و مداخله و خرابکاری می‌خوانیم، از روش‌هایی که طی آن قدرت جمعی فرودستان و طبقه‌ی کارگر افزایش یابد و امکانات ایجاد سازمان‌های طبقاتی را فراهم کند، از افسانه‌زدایی از مفاهیمی مانند اعتصاب و صندوق اعتصاب و تحریم کالاها و خدمات که مورد تهاجم اپوزیسیون راست بوده‌اند و نقش مهمی که زنان، به ویژه زنان خانه‌دار می‌توانند در پیشبرد این مبارزات به نحوی ایفا کنند که در تداوم خودش موجب قدرت‌یابی نیروی کاری شود که در مقابل هر کارفرمایی و در هر نظام سیاسی‌ای مقاومت می‌کند.

شهریور ۱۴۰۲ | نسخه‌ی ورد

فلاخن دویست و چهل و سوم را اینجا بخوانید

falakhan243