هسته‌ی اخگرانِ کمیته‌ی غیبی نسوان پوسترهایی را که چندی پیش علیه زن‌کُشی و و هم‌چنین حق مالکیت زنان و کوئیرها بر بدن خودشان، که نقض آن یکی از دلایل عمده‌ی زن‌کُشی و کوئیرکُشی است، طراحی کرده بودند به خیابان بردند، به آنجایی که نیروی واقعی برای عقب راندن ستم جنسیتی و ستم جنسی را باید در آنجا و از آنجا به عقب‌نشینی وا داشت. نیرویی که در خیابان و با منطق خیابان سازمان بیابد و در خیابان سنگر ببندد. مبارزان هسته‌ی اخگران-کمیته‌ی غیبی نسوان در شرایطی به خیابان رفته‌اند که از زمان انتشار پوسترها در منجنیق، یعنی ۱۰ مهر تا امروز، ۲۵ مهر دست‌کم ۷ زن دیگر در شهرهای تهران، سردشت، دامغان، محلات، پیرانشهر، الشتر و هیدج کشته شده‌اند و به این‌ترتیب تنها در بخشی از مهر ۱۴۰۲ و تنها بر اساس اخباری که انتشار یافته‌اند، پانزده زن در شهرهای مختلف ایران کشته شده‌اند. قاتلان زنان و کوئیرها در میان ما زندگی می‌کنند، خیلی نزدیک‌تر از آنچه گمان می‌کنیم.

هسته‌ی اخگران-کمیته‌ی غیبی نسوان

مهر ۱۴۰۲

 

5

6

7

8

9

10