در فلاخن هجدهم اوختای حسینی از هم‌دستی ریاست سازمان محیط‌زیست با طرح تخریب آشوراده می‌نویسد. از طرحی که بنا دارد محیطِ‌زیست آشوراده، میانکاله و حاشیه‌ی دریا را برای همیشه غیر قابل سکونت کند و ده‌ها گونه‌ی جانوری و گیاهی را در خطر نابودی قرار دهد. از تضاد تجارت آزاد در آشوراده با زندگی مردم فقیرِ منطقه و این‌که در نهایت آشوراده نه وضعیت اقتصادی توده‌های محروم منطقه را تغییر می‌دهد و نه می‌تواند میزبان اکثریت مردم باشد، از طرحی که در سرانجامِ آن همان‌ها که پول دارند، خیلی پول دارند تفرجگاهی به تفرجگاه‌های بی‌شمارشان اضافه می‌کنند تا روی آب اسکی کنند و در خاک آشوراده دوچرخه برانند و در رستوران‌های مجلل خاویارِ لذیذ بخورند و به محرومیت اقتصادی مردم منطقه، تخریب تدریجی محیط زندگی‌شان هم اضافه شود. حسینی از مبارزه‌یی برای حفظ محیط‌زیست می‌نویسد که در آن مردم و انسان‌ها غایب نیستند و طبیعت برای انسان حفظ می‌شود نه برای طبیعت.

فلاخن هجدهم را اینجا بخوانید

falakhan18