شش کمیته‌ی انقلابی، کمیته‌هایی که برخی از آنها در سال‌های اخیر شکل گرفته بودند و برخی در جریان قیام ژینا شکل کنونی خود را یافته‌اند، بروشور مشترکی در مورد اداره‌ی شورایی انتشار داده‌اند. این بروشور، که قابلیت چاپ رنگی و سیاه‌وسفید برای پخش را دارد، شامل سه متن کوتاه است که به اختصار هر کدام وجهی از اداره‌ی شورایی را توضیح می‌دهند.

در مقدمه‌ی این بروشور مشترک نوشته شده: «یک سال از قیام ژینا گذشته است، ما کرد و لر و بلوچ و ترک و عرب و ترکمن به هم نزدیک‌تر شده‌ایم، نسبت به ستم جنسی و جنسیتی حساس‌تر شده‌ایم و در خیابان‌ها در کنار "زن زندگی آزادی"، با فریاد مرگ بر دیکتاتور گفته‌ایم که چه چیزی را نمی‌خواهیم. اما کمتر گفته‌ایم چه می‌خواهیم». به این‌ترتیب کمیته‌های انقلابی قدمی را در جهت این‌که بگویند چه می‌خواهند برداشته‌اند. متن دوم این بروشور به این اختصاص دارد که چرا کمیته‌های انقلابیِ منتشرکننده‌ی این بروشور اداره‌ی شورایی را شکل کامل‌تری از دموکراسی به نسبت دموکراسی پارلمانی می‌دانند و متن سوم این بروشور بسیار کوتاه و مختصر به تجربه‌ی شکل‌گیری شوراهای کارگری بعد از بهمن ۱۳۵۷ و سرنگونی سلطنت پهلوی اشاره کرده است.

این بروشور را «جوانان انقلابی محلات سنندج»، «کمیته انقلابی گیلان»، «کمیته جواد نظری فتح‌آبادی»، «کمیته جوانان انقلابی سرخ مهاباد»، «گروه ژیان» و «هسته جوانان انقلابی زاهدان» با همدیگر تدوین و مهیای پخش کرده‌اند.

ما در «منجنیق» چند نمونه‌ی رنگی و سیاه‌وسفید از این بروشور را چاپ کردیم تا اگر کسی تصمیم به چاپ و پخش بروشور گرفت با شکل کار آشنا شود.

آذر ۱۴۰۲

نسخه‌ی مناسب برای مطالعه

نسخه‌ی مناسب برای چاپ

p1

p2

3

4

5

6

7

8

9

10