شرایط کاری و تشکل‌یابی جمعی در دوران کرونا

در دویست و پنجاه و سومین فلاخن از تجربه‌ی مبارزات کارگران پیک در برزیل می‌خوانیم، از نحوه‌ی تشکل‌یابی و سازماندهی اعتصابات کارگرانی که راه‌های نوینی برای متشکل شدن یافته‌اند. در این فلاخن از تحولات مربوط به نیروی کار شاغل در بخش پیک‌های برزیل می‌خوانیم، از روند مادون‌سازی کارگران پیک و استثمار توسط پلتفرم‌های آنلاین و نیز از روند غیررسمی‌سازی کار که کارگران پیک را بیشتر از پیش تحت ستم قرار داده است. در فلاخن دویست و پنجاه و سوم از نحوه‌ی سازماندهی اعتصاب‌هایی علیه افزایش نرخ ساعت کار و برای پایان دادن به اخراج‌های بی‌رویه و ناعادلانه، تغییر در نظام امتیازدهی که توزیع کار را تعیین می‌کند و مجبور کردن شرکت‌ها به تامین تجهیزات ایمنی و بهداشتی در دوران کرونا می‌خوانیم، از شیوه‌های درگیر کردن مشتریان در اعتصاب، از اهمیت خیابان به مثابه پاتوق در سازماندهی پیک‌ها، از کارکرد گروه‌های واتس‌آپی، شکل‌گیری تشکل «پیک‌های ضدفاشیست» و نقش آن در سازماندهی اعتصابات و اعتراضات کارگران پیک و نیز از استراتژی‌های رسانه‌ای کارگران پیک. در دویست و پنجاه و سومین فلاخن از افق‌ها و چشم‌اندازهایی می‌خوانیم که مبارزات کارگران پیک در مقابل آنها گشوده است، از امکان شکل‌گیری تعاونی‌های کارگری، گسترش حوزه‌ی فعالیت پیک‌های ضدفاشیست و شکل‌گیری تعاونی‌های کارگری فمینیستی، افق‌ها و چشم‌اندازهایی برای کارگرانی که به لحاظ اجتماعی دیده ‌نمی‌شدند، اما خودشان را متشکل کردند، توانستند به عنوان مقوله‌ای سیاسی خود را به رسمیت بشناسند و از خیابان‌ها استفاده کنند تا ستیز بین سرمایه و کار را برجسته نمایند.

دی ۱۴۰۲ | نسخه‌ی ورد

فلاخن دویست و پنجاه و سوم را اینجا بخوانید