اعضای هسته‌های مختلف «کمیته‌ی غیبی نسوان» طی روزهای گذشته و در چند نوبت پوسترهایی را که به منظور تاکید بر تداوم نبرد برای آزادی و برابری در این روز تهیه کرده بودند به دیوارهای مناطق مختلف شهر تهران چسباندند و پارچه‌ی بلندی را که طراحی کرده بودند از یکی از پل‌ها آویختند. بنا به شرایط امنیتی البته امکان تهیه‌ی تصویر چندان مناسبی از این پارچه بر بلندای پل وجود نداشته اما عکسی از خود طرح نقش‌بسته بر پارچه را در این پست می‌بینید. بر روی تمامی این پوسترها و پارچه شعار «زن* انقلاب آزادی/ اداره‌ی شورایی» نقش بسته است چرا که این نبرد تا لحظه‌ی برابری و آزادی پایان نخواهد پذیرفت و تنها مسیر ممکن برای دست یافتن به برابری و آزادی انقلاب است، انقلابی که وضعیت مستقر را به شکل بنیادین تغییر دهد. ۸ مارس روز تبریک و گرامی‌داشت نیست، روز تجدید پیمان در سنگری است که رو به آینده قراول رفته است و این را یاران ما در «کمیته‌ی غیبی نسوان» بر دیوارها و پل‌ها، بر کوچه‌ها و خیابان‌ها نقش زده‌اند.

اسفند ۱۴۰۲