اعتراضات کارگری و آینده‌ی کار

در فلاخن دویست و پنجاه و ششم گزارشی تحقیقی را می‌خوانیم در مورد پراکندگی جغرافیایی اعتراضات کارگران پیک‌های تحویل غذا، شیوه‌های این اعتراضات و نقش تشکل‌های گوناگون کارگری در سازماندهی و تداوم این اعتراضات. به میانجی این فلاخن سوالات بسیاری برای ما طرح می‌شود: چگونه کارگران پیک‌های تحویل غذا و اصولن کارگران چنین پلتفرم‌هایی می‌توانند خودشان را سازماندهی کنند؟ چگونه می‌توان با تجاربی که در سرتاسر جهان در این زمینه وجود دارد ارتباط برقرار کرد؟ کارگران این بخش، که در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان «خویش‌فرما» خوانده می‌شوند چه تفاوتی با بقیه‌ی بخش‌های طبقه‌ی کارگر دارند و این تفاوت‌ها چه مابه‌ازای مادی و عملی‌ای در امر سازماندهی دارد یا خواهد داشت؟ و گذشته از همه‌ی اینها اهمیت سازماندهی کارگران پیک در چیست؟ فلاخن دویست و پنجاه و ششم بناست برای ما آشکار کند مشکلات محلی کارگران پیک در ایران، و به‌طور خاص کارگران بخش تحویل غذا، در عین‌حال در بسیاری از ابعاد مسائلی جهانی است.

فلاخن دویست و پنجاه و ششم را در اینجا بخوانید