در این ویدئو یکی از اعضای کمیته‌ی غیبی نسوان در گفتگو با «مایا العمار»، خبرنگار رسانه‌ی دَرَج، از رسانه‌های مهم مترقی در جهان عرب به ویژه در ارتباط با جنبش فمینیستی، از قیام ژینا و سرنوشت آن در ایران، سرکوب نظام‌مند زنان* و کوئیرها توسط حکومت، اهمیت مبارزه علیه حجاب اجباری و اشکال دیگر مرد-پدرسالاری برای زنان طبقه‌ی کارگر و زنان ملت‌های تحت ستم، ارتباط مسئله‌ی فلسطین با جنبش انقلابی در ایران و نقش حکومت و اپوزیسیون دست‌راستی ایرانی در دستکاری افکار عمومی مردم ایران در ارتباط با فلسطین حرف زده‌اند.