در فلاخن بیستم با تراب حق‌شناس گفت‌وگو کرده‌ییم. یکی از اعضای اولیه‌ی سازمان مجاهدین خلق ایران و یکی از نمایندگان این سازمان برای مذاکره با روح‌الله خمینی در نجف، از مجاهدینی که تغییر ایدئولوژی را پذیرفت و مارکسیست شد و سپس از موسسان سازمان پیکار در راه آزادی طبقه‌ی کارگر بود. در بیستمین فلاخن با تراب حق‌شناس در مورد گرایش چپ و انقلابی بنیان‌گذاران و اعضای اولیه‌ی سازمان مجاهدین خلق ایران، دیدار با روح‌الله خمینی، تغییر ایدئولوژی در این سازمان، تصفیه‌های صورت گرفته در جریان تغییر ایدئولوژی، انتقاد بخش مارکسیست _ لنینیست سازمان از مشی چریکی، زندگی و مبارزه‌ی تقی شهرام و محاکمه و اعدام او و مواضع سازمان پیکار در راه آزادی طبقه‌ی کارگر در برابر جمهوری اسلامی گفت‌وگو کرده‌ییم. اگر فکر می‌کنید سوال دیگری باید در این گفت‌وگو پرسیده می‌شد که نشده است، می‌توانید آن سوال را در کامنت‌های صفحه‌ی منجنیق بنویسید یا برای صفحه‌ی منجنیق پیغام بفرستید. شاید انجام مصاحبه‌ی دیگری امکان‌پذیر شود.

فلاخن بیستم را اینجا بخوانید

falakhan20