این فیلم برای پخش در برنامه‌ی «ناشهروندانِ بی دولتِ بدون تابعیت» توسط عسل اخوان و مهدیه کلهر ساخته شده است.

همین ویدئو در یوتوب: