در وفاداری به وفاداری رفیق تراب حق‌شناس

تا آخرین لحظه وفادارانه زیست؛ و شاید ناباورانه‌ترین واژه همین صفت به غایت مشکوکِ «آخرین» باشد که گویی قرار است با توسلِ مذبوحانه به دستان شکننده‌ی مرگ، آخرین بخت خود را در نبردی ساختگی با بی‌کرانیِ یک اراده‌ی معطوف به رهایی بیازماید.

پیام محمد جراحی، کارگرِ مبارزِ در بند به مجموعه‌ی منجنیق

با سلام ضمن عرض خسته نباشید به رفقا و کوشنده‌گان راه سوسیالیسم -تنها راه واقعی نجات بشریت- در مجموعه‌ی منجنیق، مراتب قدردانی خود از بابت تقدیم کتاب "لنین؛ بارگذاری مجدد" به بنده و رفقای در بندمان، آقایان بهنام ابراهیم‌زاده و…

توضیحات رفیق تراب حق‌شناس در مورد مصاحبه‌اش با فلاخن

ملاحظه‌ای درباره‌‌ انتشار مصاحبه فلاخن با من رفقای عزیز، ایمیلی پس از انتشار مصاحبه جهت تشکر فرستادم. دوست دارم که دو نکته را که در آن ایمیل مجال توضیح نیافت در زیر بیاورم. ۱ _ موضوع رسم‌الخط و نوشتن یا…

ضمیمه‌یی برای ضمیمه‌ی اولِ منجنیقِ دوم

یا پاسخ به برخی شبهات پیرامون ترانه‌سرودی از فرامرز اصلانی از ساعات ابتدایی امروز که ضمیمه‌ی اولِ منجنیق دوم یا همان «سرودی تاکنون منتشر نشده از فرامرز اصلانی» روی صفحه‌ی «منجنیق» قرار گرفت هیاهویی به وسع آن مناطقی که «منجنیق»…