سرود تل‌زعتر

این صدا تاریخی است اما درباره‌ی فلسطین همیشه می‌توان از کشتار حرف زد. ده‌ها سال است که فلسطینی می‌کشند تا فلسطینی‌ها تمام شوند اما فلسطین، مقاوم و پابرجا ایستاده است. سرزمین انقلاب سنگ، سرزمین کودکانی که بزرگ نمی‌شوند

سرود ۳۵۰

این سرود روی شعری از نصرت رحمانی، در وضعیتی دشوار و در داخل کشور اجرا شده و برای پخش در اختیار «منجنیق» قرار گرفته است. در وضعیتی که حاکم ما را تا مرز بدن‌هایمان عقب رانده، بند ۳۵۰، بدن حاکم را بحرانی کرده است

تزهای بهمن

«افسانه‌های ۵۷» مدام تکرار می‌شوند. از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از رسانه‌های بزرگ بی طرف، از نشریات روزانه و از حنجره‌های انقلابیونی که به انقلاب پشت کرده‌اند: هارمونی هماهنگ دریوزگی

بچه‌های مهاباد

آلبوم پیشمرگانه‌ها در سال 1980 در تهران ضبط شد ولی انتشار عمومی آن در پاریس بود و در خلال آن سال‌های خون و جنون. «بچه‌های مهاباد» برای نخستین بار در همین آلبوم منتشر شد و از کمتر شنیده شده‌ترین آثار شهیار قنبری محسوب می‌شود

بلندگوها. شهیار قنبری

آلبوم پیشمرگانه‌ها در سال 1980 در تهران ضبط شد ولی انتشار عمومی آن در پاریس بود و در خلال آن سال‌های خون و جنون. «بلندگوها» برای نخستین بار در همین آلبوم منتشر شد و از کمتر شنیده شده‌ترین آثار شهیار قنبری محسوب می‌شود

سرود کردستان خون‌آلود

سرود کردستان خون‌آلود، شعر و صدای سعید سلطانپور برای مقاومت مردم کردستان در برابر گردان‌های سرکوب

شورایی

«شورایی؛ برای دهقانان زحمتکش سرزمین شوراها» یکی از چهار سرودی است که در آلبوم «بهمن 2» توسط سعید سلطانپور و دیگر اعضای «کارگاه هنر ایران» به عنوان اولین فعالیت هنری گرایش اقلیتِ سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران منتشر شد

لاله‌های ترکمن

«لاله‌های ترکمن؛ در بزرگداشت شهیدان خلق ترکمن» یکی از چهار سرودی است که در آلبوم «بهمن 2» توسط سعید سلطانپور و دیگر اعضای «کارگاه هنر ایران» به عنوان اولین فعالیت هنری گرایش اقلیتِ سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران منتشر شد

برای شورا؛ فرزند توماج

«برای شورا؛ فرزند توماج» یکی از چهار سرودی است که در آلبوم «بهمن 2» توسط سعید سلطانپور و دیگر اعضای «کارگاه هنر ایران» به عنوان اولین فعالیت هنری گرایش اقلیتِ سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران منتشر شد

چهار آذرخش؛ به یاد چهار شقایق سرخ ترکمن

«چهار آذرخش؛ به یاد چهار شقایق سرخ ترکمن» یکی از چهار سرودی است که در آلبوم «بهمن 2» توسط سعید سلطانپور و دیگر اعضای «کارگاه هنر ایران» به عنوان اولین فعالیت هنری گرایش اقلیتِ سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران منتشر شد