نگاتیوهای رهایی

در میان سکوت عظیم خیل هنرمندان و سلبریتی‌هایی که تنها آنجایی که می‌شود و می‌توانند به ناگاه «سیاسی» می‌شوند و در کمپین‌های انتخاباتیِ سوت و کف، کف به دهان می‌آورند، هنرمندانی هم هستند که با ساختن ویدئوهایی در کنار جنبش مردم ایستاده‌اند

به سوی سوسیالیسم

تصاویر و شعارهایی که رسانه‌های جریان اصلی از تظاهرات سراسری نشان نمی‌دهند

آی شیاد. در همبستگی با خیزش مردم ایران

در بحبوحه‌ی دورانی که هر شکلی از تحلیل طبقاتی و جستجوی کورسویی برای رهاییِ فرودستان و هیچ‌بوده‌گان از ستم و سلطه‌ی همه‌جانبه‌ی غارتگران با طرد یا حتا استهزا مواجه می‌شود، به ناگاه تحلیل طبقاتی با گوشت و پوست و صدایش به خیابان‌ها می‌آید

۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به روایت کن لوچ

کن لوچ به بهانه‌ی سالگرد حادثه‌ی ۱۱ سپتامبر به ۱۱ سپتامبری در بیست و نه سالِ پیش می‌پردازد، به کودتای شیلی، کودتای ژنرال آگوستو پینوشه با حمایت ایالات متحده‌ی آمریکا علیه دولت منتخب سالوادور آلنده، رییس‌جمهور مارکسیست شیلی

برفک دوم. بیگارورزان شریف

برفک در شمایلی دیگر بازگشته، هنوز اما یک چیز در دستور کار برفک است: مخدوش کردن تصویر رسمی و ایستادن در آنجایی که پخش تصویر رسمی تمام می‌شود. برفک دوم به طرح کارورزی دولت روحانی می‌پردازد و نام درست آن را به یاد می‌آورد: #بیگارورزی

شکار جاسوس

چندی پیش شبکه‌ی مستند در جریان انتشار اسناد تصویری دست‌چین شده‌یی از تاریخ، سه قسمت از کنفرانس مطبوعاتی ماموران ساواک در سال ۱۳۵۸ را منتشر کرد. آنان که این فیلم‌ها را منتشر کردند نمی‌دانستند امیرحسین فطانت هم در این کنفرانس حضور دارد

سفر به فلسطین: نویسندگان مرزها

این فیلم، «سفر به فلسطین: نویسندگان مرزها» که سمیر عبدالله و خوزه راینس آن را ساخته‌اند و تراب حق‌شناس آن را ترجمه کرده است، گزارش مستندی است از پیروزی بر تعصب به سبک اسراییلی و شفقت و مهربانیِ آنان

بر سرمای درون

«بر سرمای درون؛ روایتی از مبارزه در موقعیت بن‌بست» دومین فیلم محسن عمادی است که از سوی مجموعه‌ی منجنیق منتشر می‌شود. عمادی در این فیلم با تمرکز بر زندگی آنتونیو گاموندا، شاعر انقلابی اسپانیایی به مفهوم و پیوند عشق و مبارزه می‌پردازد.

ما برای عزت مردم جنگیدیم. مصاحبه با فیدل کاسترو

ما در کنار تمامی رزمنده‌گان جهان برای برابری و آزادی سوگواریم، سوگوار فرمانده‌یی با لباس سبزِ زیتونی که ایستاد و تا آخرین لحظه فریاد زد: «نع»! ما سوگوار جهانی هستیم که از امروز قلب آرمانگرای فیدل در آن نخواهد تپید

ان‌جی‌اوئیزه کردن مبارزه. سخنرانی آرونداتی روی

آرونداتی روی، مبارز سیاسی و فمینیست هندی، در بخشی از سخنرانی بلندش در ۱۶ آگوست ۲۰۰۴ با عنوان «قدرت مردمی در عصر امپریالیسم» که در سانفرانسیسکو انجام داده است، در مورد ان‌جی‌اوها و ان‌جی‌اوئیزه کردن مبارزه صحبت کرد