کدام بدن‌ها باید در مقابل کرونا مقاومت کنند؟ بخش دوم

در دومین بخش از ویدئوهای «کدام بدن‌ها باید در مقابل کرونا مقاومت کنند؟» به طبقه‌ی کارگر ایران پرداخته‌ییم، به بدن‌های گرسنگی‌کشیده، رنجور، تازیانه‌خورده و زندان‌کشیده‌یی که قرار است در مقابل کرونا مقاومت کنند.

کدام بدن‌ها باید در مقابل کرونا مقاومت کنند؟

این ویدئو به بدن‌هایی می‌پردازد که در خانه ماندن یا نماندن آنها فرقی نمی‌کند. بدن‌هایی که کرونا تنها اتفاقی است برای آنها در کنار تمام مرگی که به تدریج به سمت آن روانه‌اند، در حاشیه‌ها و زاغه‌ها و کپرها. بدن‌های مازاد گورخواب‌ها و کارتن‌خواب‌ها و جوب‌خواب‌ها

مغایرت فاحش. محمود. پ

«مغایرت فاحش» کلاژی است از آبانی که گذشت. روایتی تصویری از مغایرت فاحش سیاست خیابانی با آنچه که در رسانه‌ها بازنمایی شد. و صدای هنوزجوان سعید سلطانپور که از صبح تیرباران بر خیابان‌های آبان طنین می‌اندازد

گم گشته است مفاهیم ابتدایی هستی در جهان دزدها. شعرخوانی الیاس قنواتی لاری

در برابر آنها ایستاده‌ام همچون گرسنه‌ای به التماس یک قرص نان در برابر عبوس‌جلادان دزد نانش دزدان جسور صف کشیده‌اند و فرمان رسیده که من بترسم انها تفنگ دارند، شلیک می‌کنند آنها شلاق دارند، شکنجه می‌کنند و آخ بلند من…

زندگی اقتصادی. شراره شاهد

فیلم کوتاه «زندگی اقتصادی» روایتی مختصر اما تکان‌دهنده است از انسان معاصر در سرمایه‌داری متاخر. زندگی‌ای ملال‌آور، سرشار از تکرار و ازخودبیگانگی. شراره شاهد در این فیلم سرنوشت محتوم طبقه‌ی کارگر تحت استیلای سرمایه را به تصویر می‌کشد

آبان ادامه دارد

آبان ادامه دارد در سوگی که بر ما تحمیل کرده‌اند و نیز در مقاومتی که روزهای آبان را بدون آن نمی‌توان به یاد آورد. آبان ادامه دارد و ادامه خواهد داشت. خیابان‌های آبان، خیابان‌های خونین آبان خط سرخ رهایی است.

چرخه. مهرداد امینی‌نسب

فیلم کوتاه چرخه نمایی کوتاه از «چرخه»ی ستم و استثمار را نشان می‌دهد. در یک‌سو زنان، کوییرها، سالمندان، پناهندگان و ناتوانان جسمی و ذهنی و در سوی دیگر سلسله‌مراتب قدرت و سلطه با تمام ابزارهایش: دولت، مذهب، رسانه و انتخابات

در دل جنون باران می‌بارد

مرثیه‌ای بر اساس شعرهای لورکا برای لورکاهای در خون تپیده‌ی ایران. این فیلم ضبطی خانگی است از شعرهای فدریکو گارسیا لورکا، شاعر شهید اسپانیایی به زبان‌های فارسی، مازندرانی و اسپانیایی با تصاویر نادری از اسپانیای معاصر لورکا

سعادتمندی. سخنرانی آلن بدیو

آلن بدیو در این سخنرانی کوتاه دوراهی‌ای را ترسیم می‌کند: دوراهی سعادتمند بودن یا خوشنودی و رضایتمندی. توصیه‌ی او البته روشن است: سعادتمند بودن به عنوان راهی برای تغییر جهان، با تبدیل شدن به بخش سوبژکتیوی از پیامدهای یک رخداد مکان‌مند

سرود فردای نو

آنان سفیران آینده‌اند، سفیران روزهایی که می‌آیند. رزمیده‌اند برای نان و کار و آزادیِ همه، برای جهان دیگری، جهان شوراها، که نشان دادند ممکن است. آنها که یاران ما را به بند کشیده‌اند دشمنان آینده‌اند و چون دشمنان آینده‌اند زوال آنان قطعی است